Dissemination

2020

Presented papers

 1. Ungureanu, Mădălina, Gînsac, Ana Maria, Lexicografia slavo-română în epoca marilor traduceri biblice românești, Simpozionul „Antichitatea și moștenirea ei spirituală”, Ediția a XVI-a, Iași (via Zoom), 14-15 noiembrie 2020.

2021

Presented papers

 1. Ana-Maria Gînsac, Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, Old Romanian Lexicography in the Digital Era: the eRomLex project, 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology - ICHLL, University of La Rioja, Spain, 16-18 iunie 2021 (online).
 2. Elena Tamba, Digitalisation of the Romanian lexicographic research,  Eleventh International Conference on Historical Lexicography and Lexicology - ICHLL, University of La Rioja, Spain, 16-18 iunie 2021 (online).
 3. Mădălina Ungureanu, Alex Moruz, Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). Corpus digital prelucrat și aliniat (eRomLex): prezentarea proiectului/ The First Romanian Bilingual Dictionaries (17th century). Digitally annotated and aligned corpus: Project Presentation (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-TE-2019-0517), la Workshopul „Medieval and Early Modern Lexicography in the Digital Age”.
 4. Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, The First Lexicographic Recordings of Proper Names in Romanian (Seventeenth Century), la 27th International Congress of Onomastic Sciences, Krakow, 22-27 august 2021 (online).
 5. Ion-Mihai Felea, Slavona românească în Unicode: probleme şi soluţii, la Simpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Iași, 3-5 iunie 2021 (online).
 6. Mădălina Ungureanu, Les premiers dictionnaires roumains et les automatismes de traduction, la „Les automatismes de traduction dans les éditions des textes sacrés. Journées d’études franco-roumaines”, Poitiers, 3-4 noiembrie 2021.
 7. Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, Old Romanian Lexicons and their Representation in DLR, 16th Edition of the International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing, Iași, 13-15.12.2021 (online).

Articles

 1. Iosif Camară, Evanghelia din 1697 şi legătura ei cu şcoala de slavonie din Ţara Românească, în „Dacoromania”, nr. 2/2021, p. 119-131.
 2. Ion-Mihai Felea, Lexiconul Staicu în raport cu cele din familia Berînda: ortografie și alcătuire, în „Diacronia”, nr. 13, 2021, p. 1-12.
 3. Ana-Maria Gînsac, Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea – proiectul eRomLex, în „Diacronia”, nr. 14, 2021.
 4. Ion-Mihai Felea, Slavona românească în Unicode: probleme și soluții, în „Diacronia”, nr. 14, 2021.
 5. Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu, Lexiconul slavo-român din Ms. BAR 3473. Prime atestări pentru sensuri, cuvinte și sintagme, în „Philologica Jassyensia”, nr. 2/2021, p. 49-56.

Workshops

 1. eRomLex Workshop 2021. The papers were published in ”Diacronia”, no. 14 (2/2021).

2022

Presented papers

 1. Iosif Camară, Câteva observaţii pe marginea lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea, Simpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, Iași, 16-18 iunie 2022.
 2. Mihai Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, 17th-Century Romanian Lexical Resources and their Influence on Romanian Written Tradition, EURALEX 2022, Mannheim, 12-16 iulie 2022.
 3. Mihai Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, The First Slavonic-Romanian Lexicons (17th Century): A Digital Comparative Edition and How to Use It, la The 17th International Conference „Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing”, Chișinău and online, 10-12 November 2022.
 4. Iosif Camară, Date noi despre Damaschin Dascălul, la Congresul Național al istoricilor români, Alba-Iulia, 8-10 septembrie 2022.
 5. Iosif Camară, Miscelaneul Staico (ms. rom. BAR 312): portofoliul unui dascăl de la sfârşitul secolului al XVII-lea, la Al 2-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: Lingvistică sincronică, diacronică și tipologică, București, 18-19 noiembrie 2022.

Posters

 1. Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, Les premiers dictionnaires bilingues roumains (le projet eRomLex) et leur valorisation dans le dictionnaire-trésor de la langue roumaine, XXXe Congres International de Linguistique et Philologie Romanes, la Laguna, Spain, 4-9 iulie 2022.
 2. Ana-Maria Gînsac, Mihai-Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, The First Romanian Dictionaries (17th century). Digital Aligned Corpus, EURALEX 2022, Mannheim, 12-16 iulie 2022.

Articles

 1. Mihai Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, Old Romanian Lexicons and their Representation in DLR, in Proceedings of the 16th International Conference on Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing, online, 13-14 December 2022, Petru Rebeja et al. (eds.), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2022, p. 93-102.
 2. Mihai Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, The First Slavonic-Romanian Lexicons (17th Century): A Digital Comparative Edition and How to Use It, in Proceedings of the 17th International Conference „Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing”, Chișinău and online, 10-12 November 2022 (în curs de publicare).
 3. Ana-Maria Gînsac, Mihai Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, The First Romanian Dictionaries (17th Century): Digital Aligned Corpus, in Klosa-Kückelhaus, Annette/Engelberg, Stefan/ Möhrs, Christine/Storjohann, Petra (eds.), Dictionaries and Society. Proceedings of the XX EURALEX International Congress. Mannheim: IDS-Verlag, 2022, p. 222-229, ISBN 9783937241876 (PDF), doi: https://doi.org/10.14618/phpy6r66.
 4. Mihai Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, 17-Century Romanian Lexical resources and Their Influence on Romanian Written Tradition, in Klosa-Kückelhaus, Annette/Engelberg, Stefan/ Möhrs, Christine/Storjohann, Petra (eds., Dictionaries and Society. Proceedings of the XX EURALEX International Congress. Mannheim: IDS-Verlag, 2002, p. 745-754, ISBN 9783937241876 (PDF) doi: https://doi.org/10.14618/phpy6r66.
 5. Dinu Moscal, Anamaria Gînsac, Traducerea și adaptarea definițiilor lexicografice în Lexiconul slavo-român din ms. rom. 3473, „Diacronia”, 15, 2022, ISSN 2053-1583, p. 1-9 (A 208), https://doi.org/10.17684/i15A208.
 6. Elena Tamba, Le processus de numérisation de la lexicographie en Roumanie. Présent et perspectives, în „Lexikos” (https://lexikos.journals.ac.za/pub) (under evaluation).

Workshop

 1. „Old Texts, Modern Editions: Problems, Practices, Utility”, 28 octombrie 2022 (online).

 

Tags:
Created by Alex Moruz on 2020/12/01 07:28