CiobanuPsalter.png
Psaltirea Slavo-Română “Ciobanu” , f. 2v, secolul 16, (Rom. Ms. nr. 3465, Biblioteca Academiei Române)

O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea.
Corpus aliniat și studii comparative

Proiect de cercetare: roPSALT

Data începerii: 4 ianuarie 2021 | Data finalizării: 31 decembrie 2023

Finanțator PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939 | UEFISCDI

Contractor
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași | UAIC
Institutul de Cercetări Interdisciplinare
Departamentul de Științe Socio-Umane 

Domeniu
Philology and palaeography | Computer science
Cultural studies, cultural identities and memories, cultural heritage

Rezumat

Psaltirile din secolul al XVI-lea sunt printre primele texte scrise în limba română. Există încă dezbateri în ceea ce privește inițiativa care a stat la baza traducerii lor (ortodoxă, catolică, husită, reformată). Este însă unanim acceptat faptul că traducerea primară, efectuată după o sursă slavonă neidentificată, la începutul secolului al XVI-lea sau chiar în a doua jumătate a secolului anterior, a fost supusă unor revizii repetate și a dat naștere unor versiuni diferite, dintre care s-au păstrat până astăzi, din secolul al XVI-lea, patru texte manuscrise și trei tipărite. Dificultatea stabilirii sursei slavone vine din faptul că însăși tradiția textuală a Psaltirii slavone este ea însăși complicată și parțial clarificată. Au fost avansate, de asemenea, și ipoteze privind traducerea după o sursă latină sau chiar maghiară, ultima nedemonstrată. În ciuda studierii îndelungate a acestor psaltiri, aspecte precum practicile de traducere, sursele traducerii, filiația versiunilor și receptarea lor nu au fost pe deplin clarificate. Principalele motive sunt: lipsa unui instrument care să faciliteze comparația integrală a textelor din punct de vedere biblico-filologic, traductologic și lingvistic, cunoștințele insuficiente despre tradiția textuală a Psaltirii slavone și lipsa edițiilor în cazul unora dintre texte.

Alcătuind un corpus aliniat și adnotat al psaltirilor românești din secolul al XVI-lea și studiindu-le comparativ, roPSALT își propune reexaminarea lor, concentrându-se mai ales asupra practicilor de traducere, a relațiilor dintre textele românești și a acestora cu sursele.

Aspecte de cercetat

Care sunt sursele psaltirilor românești din secolul al XVI-lea? 

Care sunt relațiile acestora cu sursele?

Informații suplimentare:

 1. The Sources of the Oldest Romanian Versions of the Psalter;
 2. The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms, pp. 120–125.

SlaRoPsalter.png
Psaltirea slavo-română de la Voroneț, f. 26r, secolul 16, (Rom. Ms. nr. 693, Biblioteca Academiei Române)

Obiective

Obiectiv 1 (anul I):Crearea unei baze de date open-access și a interfeței de acces

În prima fază va fi alcătuită baza de date a proiectului, care va conține corpusul de texte (românești, transcrise din alfabet chirilic în alfabet latin și însoțite de note filologice; sursele în slavonă și latină, culese în format editabil), adnotate și aliniate la nivel de verset și cuvânt. Rezultate: a) corpusul adnotat și aliniat, necesar pentru studiul textelor, care va fi disponibil open-access la finalul proiectului; b) 2 participări la manifestări științifice internaționale.

Obiectiv 2 (anii I-III): Reevaluarea ipotezelor privind sursele și filiația textelor românești. Studii comparative (I)

Textele vor fi studiate comparativ, din perspectivă lingvistică și traductologică, pornind de la ipotezele privind sursele lor (slavonă, latină, maghiară) și de la noile date despre tradiția textuală a Psaltirii slavone. Rezultate: a) 3 articole acceptate spre publicare în străinătate; b) organizarea unui workshop; c) 2 participări la manifestări științifice internaționale;

Obiectiv 3 (anul III): Reevaluarea ipotezelor privind sursele și filiația textelor românești. Studii comparative (II)

Principalele rezultate: 1. publicarea unei ediții filologice; 2. un volum tematic propus spre publicare în străinătate; 3. articole.

Echipă

 • Dr. Ana-Maria GÎNSAC (anamaria.gansac@gmail.com)
 • Dr. Mădălina-Andreea UNGUREANU
 • Dr. Iosif CAMARĂ
 • Lector dr. Alex MORUZ
 • Dr. Gabriela HAJA
 • Prof. dr. Marina VRACIU
 • Dr. Ana DUMITRAN
 • Dr. Ágnes KORONDI
 • Dr. Ion-Mihai FELEA
 • Dr. Ana-Veronica CATANĂ-SPENCHIU
 • Dr. Vladimir AGRIGOROAEI (University of Poitiers - CÉSCM)
 • Dr. Constanța BURLACU (University of Oxford)

Conferințe organizate

 1. Les méthodes d’édition des trois psautiers métriques étudiés par le projet ANR PSalteRATIO dans le paysage ecdotique contemporain , Joint meeting of roPsalt and PsALTEratio projects, Iași, January 12, 2023.
 2. Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, NetworksInternational conference (poster), Verona, June 9-11, 2022.
 3. Vernacular Bible(s): From Manuscript to the Digital Edition, International workshop, Prague – Iași, September 9, 2021.
 4. Les automatismes de traduction dans l’édition des textes sacrés, International workshop, Poitiers, November 4–5, 2021.
 5. Antichitatea şi moştenirea ei spirituală [Antiquity and its Spiritual Heritage], Symposium, Iași, November 13, 2021.

Rezultate

2022

Raport științific

Publicații

 1. Ana-Maria Gînsac, When philology has the upper hand: ‘Culture-specific items’ and their translation in 16th century Romanian Psalters as proof of a prototype text, in „Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period”, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023 (sub tipar).
 2. Ana-Maria Gînsac, Gr. ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων în vechile versiuni românești ale Psaltirii, in „Philologica Jassyensia”, XVIII, nr. 2, 2022, 75–82.
 3. Ana-Maria Gînsac, Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, The recurrence of the 16th century Romanian Psalters vocabulary in the 17th century lexicons based on automatic corpora comparison, in „Proceedings of the 17th International Conference „Linguistic Resources and Tools for Natural Language Processing. Chișinău, 10–12 November 2022”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2022 (sub tipar).
 4. Iosif Camară, New information on the Slavonic sources of the oldest Romanian Psalters, in „Palaeobulgarica” XLVI, 2022, nr. 1, p. 81–94.
 5. Mădălina Ungureanu, Mihai Felea, Who is hiding the face of God? The translation choices for the Church Slavonic dative absolute in early Romanian Psalters, in „Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period”, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023 (sub tipar).
 6. Vladimir Agrigoroaei, Agnes Korondi, Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu et al., A pan-European translation cluster: Synonymic variations in the vernacular translation choices for τυμπανιστριαί/ tympanistriae (Ps 67:26), in „Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period”, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols, 2023 (in print).
 7. Ana Dumitran, Despre metodologia primelor traduceri românești: privire retrospectivă prin prisma experienței traducătorilor Psaltirii bălgrădene din 1651, in „Apulum. Seria Historia et Patrimonium. Supplementum”, LX, 2023 ― CEEOL (acceptat).
 8. Iosif Camară, The circulation of two rare versions of the Church Slavonic Psalters: Belgrade Psalter and Oxford Serbian Psalter, in „Palaeobulgarica” ― Web of Science, Emerging Sources Citation Index (in evaluare).

Conferințe internaționale

 1. Ana-Maria Gînsac, Culture-specific items (realia) and their translation in the Old Romanian psalters of the 16th century, Conferința internațională Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, University of Verona, 9-11 June.
 2. Ana-Maria Gînsac, Dinu Moscal, Les ainsi-nommées « reliques » lexicaux latines des psautiers roumains de XVIe siècleXXX Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (XXX CILPR), Universidad de la Laguna, San Cristobal, 4-9 July.
 3. Agnes Korondi, Powerful Verses: Psalm Quotations in Old Hungarian PrayersConferința internațională Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, University of Verona, 9-11 June.
 4. Mădălina Ungureanu, Formal Slavonisms in the 16th century in the Romanian “Ciobanu” PsalterConferința internațională Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, University of Verona, 9-11 June.
 5. Iosif Camară, Marina Vraciu, Between Letter and Spirit: The Slavonic Models of the Oldest Romanian Psalters, Society of Biblical Literature International Meeting, University of Salzburg, 17-21 July. 
 6. Marina Vraciu, Iosif Camară, Translation as commentary: The case of the oldest Romanian PsaltersOxford Medieval Commentary Network Second Conference, University of Oxford, 29 Septemner.

Conferințe naționale

 1. Ana-Maria Gînsac, Pasajul ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων în vechile traduceri româneşti ale PsaltiriiSimpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, 11th edition, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 16-18 June.
 2. Ana-Maria Gînsac, Alex Moruz, Mădălina Ungureanu, The recurrence of the 16th century Romanian Psalters vocabulary in the 17th century lexicons based on automatic corpora comparisonConsILR-2022, Academy of Sciences of Moldova, Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, Chișinău, 10-12 November.
 3. Ana-Maria Gînsac, Editarea comparativă a Psaltirilor românești din secolul al XVI-leaWorkshop – Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție, Academia Română – Filiala Iași, 24-25 November.
 4. Ágnes Korondi, Surse maghiare prezumate ale traducerii Psaltirii în limba română (secolul al XVI-lea): funcţii şi forme în schimbareSimpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, 11th edition, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 16-18 June.
 5. Iosif Camară, Ce ştim azi despre sursele Psaltirilor rotacizante?Simpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, 11th edition, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 16-18 June.
 6. Iosif Camară, Izvorul bilingv al Psaltirii „Hurmuzaki”Al Optulea Simpozion Internațional de Lingvistică, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, București, 29-30 September.
 7. Mădălina Ungureanu, Ediția critică a Psaltirii Scheiene (I.-A. Candrea, 1916): utilitate și limiteWorkshop – Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție, Academia Română – Filiala Iași (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”), 24-25 November.
 8. Mihai Felea, Observații privind editarea textului slavonesc din Psaltirea slavo-română de la 1577Workshop – Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție, Academia Română – Filiala Iași (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”), 24-25 November. 
 9. Ana Dumitran, Metodologia   traducerii:   privire   retrospectivă   dinspre   paradigma   Psaltirii românești din 1651 spre laboratorul traducătorilor din secolul al XVI-lea, Conferința națională „Bibliologie și patrimoniu cultural național”, ediția a XVI-a, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, 23-24 June.

Manifestări științifice organizate

 1. National workshop: Editarea vechilor traduceri biblice, între tradiție și inovație [Editing the Oldest Translations of the Bible, between Tradition and Innovation], in Lecturi tehnice. Critică de text, critică de ediție, Academia Română – Filiala Iași (Institutul de Filologie română „A. Philippide”, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 24-25 November.
 2. International conference Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, University of Verona, 9-11 June (co-organizator).

2021

Raport științific

Corpus

Publicații

 1. Iosif Camară, Cele mai vechi Psaltiri româneşti şi redacţiile Psaltirii slavone, in Caietele Sextil Puşcariu. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, V, 2021, p. 69–78.
 2. Mădălina Ungureanu, Ioan Mihai Felea, Creative calques in the early Romanian translations of the Psalter. Translatological and philological approaches, in Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols (sub tipar).
 3. Iosif Camară, New information on the Slavonic Sources of the oldest Romanian Psalters, in „Palaeobulgarica” XLVI, 2022, nr. 1, p. 77-90. 
 4. Claudia Tărnăuceanu, Ana-Maria Gînsac, Cosmin Popa-Gorjanu, Colloquial calque translations, novice blunders, and grammaticalization clusters in a Latin complaint of the Romanian knezes from the Remete estate, c. 1360-1380 [viitorul perifrastic în Psaltiri], in Translation automatisms in the vernacular texts of the Middle Ages and Early Modern period, Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu (eds.), Turnhout, Brepols (sub tipar).

Conferințe

 1. Ana-Maria Gînsac, Les noms propres dans les premiers psautiers roumains et le problème des sourcesLes automatismes de traduction dans l’édition des textes sacrés, International Workshop, Poitiers, November 4–5.
 2. Ana-Maria Gînsac, Gabriela Haja, Alex Moruz, The Sixteenth-Century (Slavonic-) Romanian Psalters Digital Corpus: Challenges, Solutions Vernacular Bible(s): From Manuscript to the Digital Edition, International Workshop, Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences in Prague (DiaBible) & “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (roPsalt), Praga-Iași, September 9 (online).
 3. Iosif Camară, Straturi redacţionale în Psaltirea “Hurmuzaki” [Redactional Layers in “Hurmuzaki” Psalter] – International Conference “Zilele Sextil Puşcariu”, 5th edition, “Sextil Pușcariu” Institute of Linguistics and Literary Theory, Romanian Academy, Cluj-Napoca, September 9–10 (online).
 4. Iosif Camară, În căutarea surselor Psaltirilor rotacizante. Cercetări în biblioteci din Bulgaria, Serbia şi Muntele AthosSimpozionul Internaţional “Slavistica românească şi dialogul culturilor”, 9th edition, University of Bucharest - Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Asociaţia Slaviştilor din România, October 22–23 (online).
 5. Ana-Maria Gînsac, Iosif Camară, O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative (roPSALT): prezentarea proiectului – Romanian Academic Lexicography. The Challenges of Digitization, International Colloquium, 10th edition, Institute of Romanian Philology “A. Philippide”, Romanian Academy, Iaşi, May 27–28 (online).
 6. Iosif Camară, Descendenţii lat. *poenitare în cele mai vechi versiuni româneşti ale Psaltirii şi Apostolului [Descendants of Lat. *poenitare in the Oldest Romanian Versions of the Psalter and Apostle] – Simpozionul Internaţional “Provocări trecute şi prezente în evoluţia limbii, literaturii şi culturii române”, 20th edition, Institute of Romanian Philology “A. Philippide”, Romanian Academy, September 22–24 (online).
 7. Iosif Camară, Rom. lângoare (< lat. languorem) în cele mai vechi texte românești [Rom. lângoare (< Lat. languorem) in Oldest Romanian Texts] – Simpozionul „Antichitatea şi moştenirea ei spirituală”, 17th edition, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Classical Philology, November 12–13 (online).
Etichete:
Creat de Alex Moruz la 2021/06/09 00:23
Tradus ca ro_RO de Alex Moruz la 2022/02/03 09:48